Rajat Mahila Mahavidyalaya
(Shiksha Prashikshan Sansthan)

Accredited "A" Grade by NAAC

Head Office (Mother Branch) Rajat Mahila Mahavidyalaya Shiksha Prasikshan Sansthan, Vill.Singhpur Gohila Post Hanswar District Ambedkarnagar.
Welcome To Rajat Mahila Mahavidyalaya, Vill. Singhpur Gohila Post Hanswar District Ambedkarnagar (UP) INDIA

Gallery